Anda Termasuk Penolong Imam Zaman?, Simak Ini Baik-Baik..!!

https://studio.youtube.com/video/KPBdBJW19Kk/edit/basic
Deskripsi

Para pejabat yang sekiranya jika pengawas itu alpha dari melihat mereka sehingga mereka akan mencuri & berbuat kecurangan, maka setiap dari mereka tidak akan pernah menjadi penolong Al-Imam Mahdi as.

Lantas, siapakah penolong Al-Imam Mahdi ???

🌐 www.maula.tv
👤 fb.com/maulatv
💬 twitter.com/maulatv
📱 telegram.me/maulatv
📸 instagram.com/maulatv
🎬 vidio.com/@maulatv
🎥 youtube.com/maulatvchannel/
📽 youtube.com/jurnalmaulatv/

Bagikan:

#savemaulatv

Apakah anda merasakan manfaat konten Maula TV? Bantu kami agar terus eksis!

%d bloggers like this: